תחרות מודרכת

ימי שלישי | 13:00 - 10:30

+

בכל תחרות מושתלות 4 ידיים לפי נושא התחרות

במהלך התרגול תוכלו להתייעץ עם המדריך באמצעות חדרים
מיוחדים בזום

בתוך התחרות נתאסף בזום, נסכם את הידיים ותוכלו לשאול שאלות

בנוסף, תקבלו דף עם ניתוח מלא של 4 הידיים המושתלות

10

משחקים

10

דקות למשחק

120 ₪ לחודש

ל- 4 מפגשים

40 ₪ להשתתפות חד-פעמית